ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประกาศการลงทะเบียน นศ. ศึกษาปร …

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 …

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY” Read More »

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่ …

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 Read More »

ขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19) ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก

สำหรับบัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับทางร้านมาสเตอร์ไว้แล้วไม …

ขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19) ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก Read More »