ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY”

        มาแล้วจ้ากำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
(การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา)
แล้วมาเปิดว้าวกับกิจกรรม… พร้อมของที่ระลึกแจกมากมายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่65

#มหาวิทยาลัยเกริก#ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่65#DekKrirk65

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY”

        มาแล้วจ้ากำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
(การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา)
แล้วมาเปิดว้าวกับกิจกรรม… พร้อมของที่ระลึกแจกมากมายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่65

#มหาวิทยาลัยเกริก#ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่65#DekKrirk65