metheeadmin

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประกาศการลงทะเบียน นศ. ศึกษาปร …

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ผ่าน Krirk Smart App 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 …

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก “FUTURE@KRIRK 65 FRESHY DAY” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึก …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่ …

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรี …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนประธานน …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รอ …

ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน Read More »

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “กา …

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Read More »

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ

การเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ …

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ Read More »