รายงานตัว #DEK65 #DEKKRIRK รอบ 2

📌รายงานตัว #DEK65 #DEKKRIRK รอบ 2
✅วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 09.00-16.00 น.
แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK65 #DekKrirk

📌รายงานตัว #DEK65 #DEKKRIRK รอบ 2
✅วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 09.00-16.00 น.
แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK65 #DekKrirk