ขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19) ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก

สำหรับบัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับทางร้านมาสเตอร์ไว้แล้วไม่สามารถมารับชุดในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ สามาถติดต่อร้านได้ตาม QR code. นี้ เพื่อขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน ( เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19 ). ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก
 
สำหรับบัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับทางร้านมาสเตอร์ไว้แล้วไม่สามารถมารับชุดในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ สามาถติดต่อร้านได้ตาม QR code. นี้ เพื่อขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน ( เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19 ). ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก