กำหนดการรับชุดครุย มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดการ รับชุดครุย
บัญฑิตสามารถรับชุดครุยวิทยฐานะได้ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก
 
กำหนดการ รับชุดครุย
บัญฑิตสามารถรับชุดครุยวิทยฐานะได้ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก