ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธาน และคณะกรรมการนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องแสกน QR Code ท้ายประกาศ เพื่อรับทราบลำดับการสอบ และลิงก์ Google Meet ในการเข้าสอบ ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องแสกน QR Code ท้ายประกาศ เพื่อรับทราบลำดับการสอบ และลิงก์ Google Meet ในการเข้าสอบ ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้