April 5, 2565

กำหนดการรับชุดครุย มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดการ รับชุดครุยบัญฑิตสามารถรับชุดครุยวิทยฐานะได้ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #รับปริญญา

ขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19) ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก

สำหรับบัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับทางร้านมาสเตอร์ไว้แล้วไม่สามารถมารับชุดในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ สามาถติดต่อร้านได้ตาม QR code. นี้ เพื่อขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน ( เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19 ). ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #รับปริญญา

รายงานตัว #DEK65 #DEKKRIRK รอบ 2

📌รายงานตัว #DEK65 #DEKKRIRK รอบ 2✅วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 09.00-16.00 น.แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK65 #DekKrirk