วัน: 5 เมษายน 2565

ขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19) ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก

สำหรับบัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับทางร้านมาสเตอร์ไว้แล้วไม …

ขอรับชุดครุยได้กับทางร้าน (เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อ covid19) ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเกริก Read More »