ประกาศ! การลงทะเบียนออนไลน์ของภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2565 ตั้งแต่วันที่ 18-26 ก.พ. 2566 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน KRIRK SMART APP

ประกาศ! การลงทะเบียนออนไลน์ของภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ หลักสูตรภาคพิเศษทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก         ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2566         ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน KRIRK SMART APP ภาคฤดูร้อน 2565 #KrirkUniversity #มหาวิทยาลัยเกริก #เรียนออนไลน์

ประกาศ! การลงทะเบียนออนไลน์ของภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2565 ตั้งแต่วันที่ 18-26 ก.พ. 2566 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน KRIRK SMART APP Read More »