April 8, 2565

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 29 – วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2556 วิทยากร โดย ศาสตรจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลภาพรวมการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ อาจารย์ ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ให้ข้อมูลการด้านการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน /*! elementor-pro – v3.6.5 – 12-04-2022 */ .elementor-gallery__container{min-height:1px}.elementor-gallery-item{position:relative;overflow:hidden;display:block;text-decoration:none;border:solid var(–image-border-width) var(–image-border-color);border-radius:var(–image-border-radius)}.elementor-gallery-item__content,.elementor-gallery-item__overlay{height:100%;width:100%;position:absolute;top:0;left:0}.elementor-gallery-item__overlay{mix-blend-mode:var(–overlay-mix-blend-mode);-webkit-transition-duration:var(–overlay-transition-duration);-o-transition-duration:var(–overlay-transition-duration);transition-duration:var(–overlay-transition-duration);-webkit-transition-property:mix-blend-mode,opacity,background-color,-webkit-transform;transition-property:mix-blend-mode,opacity,background-color,-webkit-transform;-o-transition-property:mix-blend-mode,transform,opacity,background-color;transition-property:mix-blend-mode,transform,opacity,background-color;transition-property:mix-blend-mode,transform,opacity,background-color,-webkit-transform}.elementor-gallery-item__image.e-gallery-image{-webkit-transition-duration:var(–image-transition-duration);-o-transition-duration:var(–image-transition-duration);transition-duration:var(–image-transition-duration);-webkit-transition-property:-webkit-filter,-webkit-transform;transition-property:-webkit-filter,-webkit-transform;-o-transition-property:filter,transform;transition-property:filter,transform;transition-property:filter,transform,-webkit-filter,-webkit-transform}.elementor-gallery-item__content{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:var(–content-justify-content,center);-ms-flex-pack:var(–content-justify-content,center);justify-content:var(–content-justify-content,center);-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;text-align:var(–content-text-align);padding:var(–content-padding)}.elementor-gallery-item__content>div{-webkit-transition-duration:var(–content-transition-duration);-o-transition-duration:var(–content-transition-duration);transition-duration:var(–content-transition-duration)}.elementor-gallery-item__content.elementor-gallery–sequenced-animation>div:nth-child(2){-webkit-transition-delay:calc((var(–content-transition-delay) / 3));-o-transition-delay:calc((var(–content-transition-delay) / 3));transition-delay:calc((var(–content-transition-delay) / 3))}.elementor-gallery-item__content.elementor-gallery–sequenced-animation>div:nth-child(3){-webkit-transition-delay:calc((var(–content-transition-delay) / 3) * 2);-o-transition-delay:calc((var(–content-transition-delay) / 3) * 2);transition-delay:calc((var(–content-transition-delay) […]

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Read More »

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ

การเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ พาหิระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยเกริก และ อาจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร เลขานุการคณะกรรมการฯ ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2102 มหาวิทยาลัยเกริก

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน” วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน Read More »

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง

สำนักวิชาการได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง (UNITY CONCEPT) วิทยากร โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ.ห้อง 2102 อาคาร ดร.เกริก

สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง Read More »