สัมมนา เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง

สำนักวิชาการได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง (UNITY CONCEPT) วิทยากร โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ.ห้อง 2102 อาคาร ดร.เกริก

สำนักวิชาการได้จัดสัมมนาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันอย่างทรงพลัง (UNITY CONCEPT) วิทยากร โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ.ห้อง 2102 อาคาร ดร.เกริก