ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ

        ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมประกอบด้วย
        – กิจกรรมประดิษฐ์สร้อยสายคล้องแมสลูกปัด
        – กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจหนัง
        – กิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าใส่เหรียญ
ในการจัดกิจกรรมครั้ง ได้รับเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระกรุงเทพมหานคร ที่จะมาสาธิต และส่งต่อความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก และผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ

        ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมโครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมประกอบด้วย
        – กิจกรรมประดิษฐ์สร้อยสายคล้องแมสลูกปัด
        – กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจหนัง
        – กิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าใส่เหรียญ
ในการจัดกิจกรรมครั้ง ได้รับเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระกรุงเทพมหานคร ที่จะมาสาธิต และส่งต่อความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก และผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity